Studentkår

Vad är en studentkår?

En studentkår kan man hitta på alla universitet och högskolor i Sverige. Även i andra länder är det mer regel än undantag att det finns en kår. För det mesta drivs studentkåren av dess medlemmar och dess mål är att ”ta vara på studenternas intressen på bästa möjliga sätt”.  Detta är vad man kan läsa på Chalmers studentkårs hemsida. Kåren vill att studenter ska känna sig trygga under sin tid på universitetet och är där för att hjälpa och guida studenterna under sina år på högskolan eller universitetet. Kårens uppgift är också att bevaka och påverka kvalitén på studierna och utbildningarna. Självklart har även studentkåren till uppgift att se till att man som student har ett socialt och aktivt liv under sina studier.

De allra flesta studenter inser hur viktig kåren är och därför är majoriteten av alla studenter på de olika universiteten medlemmar i sin respektive kår. I Malmö är till exempel 60 % medlemmar i kåren.

Obligatoriskt att vara medlemmen i en studentkår

Fram tills 2010 var det obligatoriskt att vara medlem i kåren i Sverige under studietiden, men i många länder är det fortfarande obligatoriskt att vara medlem. Detta för att ge alla studenter vid universitet och högskolor samma förutsättningar. I vissa länder så blir man automatiskt inskriven, men har sedan möjlighet att gå ut om man vill. Dock är det en bra idé att vara medlem i en studentkår, då denna ger en trygghet under hela sin studietid.

Det finns även vissa länder där varje lärosäte bestämmer om det är obligatoriskt att vara medlem i studentkåren eller inte. Många studentkårer samarbetar både nationellt och internationellt. Det finns även vissa föreningar inom kåren som finns globalt, till exempel ESN

Hur är kåren uppbyggd

Kåren på olika lärosäten är uppbyggda på lite olika sätt, men i stort sett fungerar de på samma sätt. Så här kan en organisation på ett universitet eller högskola se ut:

Organisationen är indelad i ett fullmäktige. Denna består av en styrelse och ett team som består av en ledning, studentombud, ett kansli och ett stort självuppoffrande engagemang. Studentkåren brukar vanligtvis omfatta studentinflytande och samling representanter och studiesocialverksamhet så som de olika föreningarna.  Studentrepresentationen medför att både enskilda studentärenden vid dispyt mellan studenter och högskolan och en överordnad studentrepresentation på högskolans samtliga beslutande organ. Genom representationen ser kåren till att kvalitetssäkra och förbättra utbildningen vid högskolan eller universitetet. Den studiesociala funktionen består av följande: Studentinriktat föreningsliv, introduktions- och festverksamhet, kultur, bostadsfrågor och samhällspolitisk verksamhet. Detta ser till att studenter berikar sin studietid med sysslor vid sidan om studierna.

Föreningar

Det finns ett flertal olika föreningar under kårens översyn. En av dessa i Malmö är malmostudentkor, där medlemmar träffas och sjunger tillsammans. Man träffas minst en gång i veckan. I Lund finns det flera tio-tals olika föreningar och dessa kan man hitta här. På samma sätt ser det ut på de allra flesta lärosäten i Sverige och stora delen av världen.

Vi från Malmös studentkårs hemsida önskar er lycka till med ert kårengagemang och tid som student antingen i Sverige eller ute i världen!